Πως η καραντίνα επηρεάζει το μυαλό μας και βλέπουμε φαντάσματα παντού. Μιλάμε για το 5G και την νέα ‘απειλή’ εν μέσω πανδημίας, μεταξύ άλλων.

Leave a Reply