Βρεθήκαμε στην πόλη που δεν κοιμάτε ποτέ. Στο πρώτο podcast episode από τα 2 που κάναμε, μιλήσαμε για το Netcast Zone project, γιατί το κάνουμε, λίγο για τους εαυτούς μας, το digital marketing και την νοοτροπία τη Κύπρου γύρω από τον τομέα αυτό.

Leave a Reply