Το Σχέδιο Εστία έγινε για να διασώσει την πρώτη κατοικία. Η πρόθεση ήταν να υπάρξει μαζική συμμετοχή και βοήθεια από το κράτος στους δανειολήπτες για να εξοφλήσουν την πρώτη κατοικία τους. O Χριστόφορος Xριστοφή συζητά με το σύμβουλο αφερεγγυότητας Μάριο Ιερόπουλο.

Leave a Reply