“Στην Κύπρο είμαστε του κρύψε να περάσουμε” Ο Χάρης Κκολός συναντά τον Πανίκο Κωνσταντίνου.

Leave a Reply