Ο κάθε ένας από εμάς πιστεύει οτι η επιλογή της ομάδας που υποστηρίζει, μαζί με όλα τ’αλλα που συνοδεύουν την επιλογή αυτή, έγινε επειδή το ήθελαν οι θεοί. Η αλήθεια είναι άλλη όμως. Από το 37:52 μιλάμε για μπάλα!

Leave a Reply